Home

Varför uppstod fackföreningar

Sveriges första fackförening bildades av de tidigt organiserade typograferna redan 1848, men det var på 1880-talet som facken började växa och bli många. Det internationella perspektivet var en självklarhet från början. Arbetarrörelsen menade att arbetare i alla länder skulle förena sig. Redan 1886 hölls en facklig kongress över de nordiska. Fackföreningar kan spåras tillbaka till 1700-talets Västeuropa, där samhällets i kraftig fart omvandlades från ett jordbrukssamhälle med hantverksbaserad produktion till en kultur som formades av den första industriella revolutionen Arbetarrörelsen i Sverige har anor tillbaka till åtminstone 1850-talet, då arbetarna började organisera tidigare spontana hungerupplopp till strejker och därmed började agera som en autonom grupp. Fackföreningar i modern bemärkelse uppkom under 1870-talet Fackföreningar har utvecklats för att ge arbetarna en röst på arbetsplatsen. Det ställa in specifika lagar och regler att företagare hade att följa eller drabbas av påföljder. Det gav arbetstagarna ett sätt att tala om orättvisor, osäkra miljöer, och gav dem rättigheter som ledighet, sjuklön och pensionsplaner Arbetarna bildar fackföreningar. Arbetarna insåg så småningom att det enda sättet att få det bättre var att hålla ihop. Därför började de mot slutet av 1800-talet att organisera sig för bättre arbetsvillkor, bättre löner och 8 timmars arbetsdag

Cockpit imdb | directed by mårten klingberg

Även den har äldre anor, i detta fall i 1850-talets radikala hantverksgrupper och liberala arbetarföreningar, som fram till 1890-talet utgjorde en konkurrent till socialdemokratins klasskampslinje. Rörelsens genombrott kom med 1880-talets strejker. Tidigare hade fackföreningarna, t.ex. typografernas, varit av hantverkskaraktär, nu grundades. Ett fackförbund är en organisation sammansatt av fackföreningar inom samma bransch. Fackförbund organiserar främst arbetstagare men kan även rymma egenföretagare som läkare och tandläkare med egen praktik. En del fackförbund är uppbyggda efter yrkesförbundsprincipen medan andra organiserar flera yrken inom en eller flera branscher. De senare tillämpar industriförbundsprincipen, vilket ibland betecknas som en vertikal organisationsmodell. Fackförbundets uppgift är. På 1860-talet började man så smått bilda fackföreningar. Det handlade bland annat om sjuk- och pensionskassor. Föreningarna låg åt det liberala hållet, socialismens tankar var alldeles okänd och främmande. På 1870-talet utvecklades fackföreningsrörelsen till att mer och mer inrikta sig på att kämpa för bättre arbetsvillkor I utbyte erkände LO arbetsgivarnas ensidiga rätt att leda och fördela arbetet, och att anställa och avskeda arbetare. Det förändrades när MBL kom 1976. Då fick arbetstagarna genom sina fackliga organisationer del i rätten att bestämma över arbetets ledning och fördelning Sedan de fascistiska massrörelserna, både i Italien och Tyskland, besegrat sina inhemska arbetarpartier och fackföreningar och erövrat statsmakten ville både Mussolini och Hitler sätta sin prägel på det samhället man ansåg sig ha räddat..

Fackföreningarnas framväxt Historia SO-rumme

 1. Rättvisefilosofen Lars Lindblom ­jobbar på en etik för facket. Varför finns ­fackföreningar och vad bör de göra? En nyckel till svaret finns i hur ­anställningskontrakt utformas. Ett anställningskontrakt är ett ofullständigt kontrakt. Det reglerar att arbetsgivaren får ett jobb gjort och att arbetstagaren får en ersättning
 2. I Sverige har fackföreningar funnits sedan 1846, då den så kallade Typografiska föreningen, som brukar räknas som den första fackföreningen i landet, grundades. Fackföreningar blev dock inte så vanliga då direkt, utan det var först på 1870-talet som flera fackföreningar bildades
 3. Under den senare delen av 1800-talet uppstod därför arbetarrörelser, som genom facklig och politisk kamp, undan för undan lyckades förbättra arbetarnas villkor
 4. Jag satt igår och googlade lite om det här med lärarlegitimation. Det är liksom aktuellt just nu. Bland annat har TV-programmet Skolfront haft en avsnitt om det. Jag lyssnade för att se vilka argument som förs fram för och emot legitimationen. Ungefär en halvtimme efter jag stängt av dök plötsligt en tanke upp hos mig

- uppstod många konflikter mellan fackföreningar och arbetsgivare. Både strejker (när de anställda vägrar arbeta) och det som brukar kallas för lockouter (när arbetsgivaren själv stänger ner arbetsplatsen utan att de anställda får någon lön) var vanliga. De många konflikterna var varken bra för arbetarna eller för företagen Det är några av anledningarna till att ett demonstrationståg bestående av 3 000 - 4 000 personer från olika fackföreningar, marscherade mot strejkbrytarnas förläggningsplats i Lunde den 14. Lars Brynielsson ser en hel rad frågor hopa sig och hittar samtidigt en förklaring till varför krisen uppstod just nu. I SAS representerar åtta fackföreningar den flygande personalen. På måndagseftermiddagen den 19 november rapporterade SAS att alla de 8 fackföreningarna skrivit under nya avtal, det danska kabinfacket sist -> Dagen uppstod för att vänsterorganisationer och fackföreningar skulle ha en dag där det var fredat att protestera, och i början av 1900-talet gick syndikalister, kommunistiska organisationer, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i samma tåg

Grundläggande fakta om fackföreningar • Fackföreningar och arbetsrätt (Valstakanalen, 4 min) Allmänt om tidsperioden • Sverige 1905 - 1950 (Mattias Axelsson, 10 min) För digital utvärdering • Voto.se (enkelt och lättanvänt verktyg) • Socrative (kan ge fördjupad feedback till läraren Fackföreningar har en omfattande behörighet att handla för sina medlemmar. De ingår kollektivavtal och beslutar om arbetskonflikter. De företräder medlemmarna vid förhandlingar och i arbetstvister. Fackföreningar som ingått kollektivavtal har utvidgad behörighet. De kan i många fall träffa avtal med ar-betsgivaren om att avvika från lag 1880-1899. Arbetsmarknad I slutet av 1800-talet växte städerna och allt fler blev arbetare på fabriker, inom handeln och på byggen. Det var då arbetarrörelsen började växa sig stark. Publicerad 2014-02-24 Uppdaterad 2014-09-02. Kopiera länk för delning

Under första världskriget försvann förbundet och sedan dess har det inte funnits några gula förbund i Sverige. Däremot fanns det strejkbrytarorganisationer fram till 1930-talet. Benämningen gula fackföreningar brukar ofta användas för att beteckna fack som startats av arbetsgivare eller står dem nära I en forskningsöversikt från Folkhälsoinstitutet - Varför drabbas kvinnor oftare av oro, ångest och depression (2009) - diskuteras bl a möjliga biologiska orsaker. Såväl över tid som i olika länder visar sig samma mönster; könsskillnaderna när det gäller psykiska besvär uppkommer i samband med puberteten och försvinner i åldrarna kring menopausen VARFÖR SKA VI RÖSTA? STUDIEHANDLEDNING Demokrati, samhällets hörnstenar, fackföreningar, allmän rösträtt, folkbokförd, kommuner, landsting, kandidat, representant, röstmottagare ( hjälper till i vallokalen) församling, statens budget, proportionellt valsystem (fördelning av mandaten, alltså platserna i t. ex. riksdagen, i förhållande till hur mång

Många fackföreningar är i dag medlemmar i Internationella fackliga samorganisationen (IFS) som är en samarbetsorganisation för världens demokratiska fackliga centralorganisationer. Organisationen omfattar cirka 300 fackliga centralorganisationer (bland annat LO, TCO och SACO) med sammanlagt cirka 170 miljoner medlemmar Fru Agda Montelius och fröken Gertrud Adelborg lämnar en text om varför kvinnlig rösträtt bör införas till statsminister Erik Gustaf Boström i december 1899. Årvasbåo, 2012. Wikimedia Commons. Bakgrund Under 1800-talet uppstod folkrörelser i Sverige. Men varför uppstod folkrörelser under 1800-talet fackföreningar och. Raser finns alltså om vi vill att de ska finnas. Hur debatten ser ut i USA just nu vet jag inte, eftersom vad som är politiskt korrekt där tenderar att pendla i lika stor utsträckning som i Sverige. African-American, som kanske främst användes på 1980-talet, är till exempel numer mindre korrekt än begreppet black Det var före sekelskiftet vid 1900-talet som de första privata arbetsförmedlingarna uppstod. Det rörde sig både om vinstdrivande förmedlingar som drevs av något man kallade för kommissionärer och kooperativa förmedlingar som drevs av fackföreningar och arbetsgivare eller helt filantropiska arbetsförmedlingar

Fackförening - Wikipedi

Arbetarrörelsen i Sverige - Wikipedi

Socialismen uppstod under 1800-talet då Europa var mitt uppe i den stora industrialiseringen. Med hjälp av allmän rösträtt och fackföreningar skulle arbetarnas situation förbättras, och där ville de att socialismen istället skulle lägga sin kraft Kollektivavtal uppstod i Europa under senare hälften av 1800-talet. I Sverige fick arbetare inom den privata sektorn rätt att förhandla och organisera sig i fackliga organisationer år 1928. Vid upptakten av kollektivavtal i Sverige var arbetsgivarna motståndare till att arbetare organiserade sig i fackliga organisationer

Dessutom uppstod en klasskillnad eftersom nästan alla finnarna var lågutbildade och blev arbetare i Sverige. En del berättar att de behandlades kränkande på grund av sitt ursprung. Många av barnen och barnbarnen till de finska invandrarna har inte lärt sig finska Välkommen till fackförbunden .se vi listar och jämför villkor hos svenska fackföreningar. Med vår tjänst kan du enkelt hitta bra fackförbund utifrån yrke. Vi är noga med att uppdatera vår information regelbundet vilket gör att du alltid hittar aktuell och tillförlitliga uppgifter och kundrecensioner på vår sida Rasism uppstod historiskt för att rättfärdiga imperialisternas plundring av kolonierna och för att Detta kan vara en förklaring till varför feminina män av homofober uppfattas som särskilt I detta har elevfack och fackfackföreningar en nyckelroll. det kräver att fackföreningar omvandlas till kämpande.

Svenskarna som utvandrade till Amerika. Svenska nybyggare i Minnesota, cirka 1880. Med sina romankaraktärer har Moberg skapat en bild av att alla utvandrare lämnade Sverige i familjegrupper i hopp om en bättre framtid som bönder i Amerika. Det stämmer i hög grad in på åren mellan 1850 och 1880, men i slutet av 1800-talet och i början. Varför Super PAC är en sådan stor affär i presidentval nu. 06 Aug, 2020. En super PAC är en modern ras av politisk handelskommitté som kan samla in och spendera obegränsade summor pengar från företag, fackföreningar, individer och föreningar för att påverka resultatet av statliga och federala val. Ökningen av super PAC markerade. Helst vill företaget få fackföreningar att slåss sinsemellan om att få ett avtal, och pressa ner villkoren i avtalen så att arbetarna får det avtal med sämst villkor. Jag ställer mig också extremt frågande till varför arbetsgivarorganisationen inte tar sin del av ansvaret i denna fråga 4.Var och en har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att värna sina intressen. Artikel 24 . Var och en har rätt till vila och fritid, innefattande skälig begränsning av arbetstiden samt regelbunden betald ledighet. Artikel 25 . 1. Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens häls

oppositionsgrupper, människorättsorganisationer och fackföreningar som låg bakom det stora Varför uppstod den egyptiska revolutionen under 2011? 6 2. Metod instrument har jag angett förklaringar till varför revolutioner sker varför uppstod i så fall detta underskott och vad bör göras för att förhindra fackföreningar, kooperativa för-4. eningar, sport- och valorganisationer, kulturella föreningar, tekniska och ve-tenskapliga sällskap, medan de mest aktiva och målmedvetna medborgarn Egyptens historia (del 1): Från forntid till modernt land. Posted on 26 mars, 2011 av På jobbet! Detta är första delen av tre artiklar som går igenom Egyptens historia. Artikeln berättar om varför Egypten kallas civilisationens vagga, landet historiska betydelse och hur senare Muhammed Alis monarki grundlade en modern kapitalistisk. Berätta om varför organisering är avgörande för att driva igenom rättigheter: - Styrkan i att många med gemensamma intressen går ihop och driver igenom sina frågor och rättigheter. - Att facklig organisering har påverkat hela samhällen (Nämn kort att den fackliga rörelsen uppstod som ett svar på de omänskliga villkoren som uppstod under 1800-talets industrialiserig i.

Varför fackföreningar utveckla under den industriella

Metoden 5 varför? 5 varför är en rotorsaksanalys som på engelska benämns 5 Whys. Man ställer sig kanske frågan en gång varför något gick fel, men det är inte så vanligt att vi ställer frågan fem gånger och som följdfråga till föregående svar. 5 varför används för att hitta rotorsaken till felet och metoden kan användas enskilt eller mer systematiskt som. Varför anarkism? Vi lever i ett samhälle där vi kan skapa så oerhört många saker som människor förr inte ens kunde drömma om, ändå förblir många av dessa saker blott en dröm för de allra flesta. Vi vet mer än någonsin tidigare om planeten vi bor på, och med den vetskapen rusar vi rakt mot en förödande miljökatastrof för distriktets fackföreningar samlades till en konferens för att dryfta situationen och besluta om hur Följaktligen uppstod det ett »överskott» av livsmedel med åtföljande prisfall på jordbruksprodukter. Och i början av 1930-talet var de Varför skulle då dess värde inte bestämmas av den mängd arbete som det social lagstiftning, grundandet av kommunistiska kolonier i Amerika, centralisering av brittiska fackföreningar till en enda nationell federation (Grand National Union 1834) En viss förvirring uppstod bland massorna kring 1800-talets slut,.

Fackföreningarna och arbetsmarknaden förr och idag

 1. Historia. I Sverige uppstod strax före sekelskiftet 1900 de första privata arbetsförmedlingarna. Det rörde sig dels om vinstdrivande förmedlingar som drevs av så kallade kommissionärer, dels kooperativa förmedlingar som främst drevs av fackföreningar och arbetsgivare och dels rent filantropiska arbetsförmedlingar. De privata arbetsförmedlingarna fyllde en funktion i en tid då det.
 2. Varför? I september 1991 fackföreningar, forskarinitiativ, miljögrupper med flera för att värna och förbättra arbetsvillkor och att skapa mer klimatvänliga transporter. eFOLKET vill bidra till att råda bot på den brist på media-mångfald som i Eskilstuna uppstod i och med att tidningen Folket lades ner 2015
 3. Varför var tandläkarassistentens kampanj så De hade också regelbundna videomeddelanden som tog upp tvivel och frågor som uppstod bland arbetare av HK Privats vice president EPOC-programmet samlar fackföreningar från hela norra och västra Europa för att organisera på ett samordnat och effektivt sätt genom.

Ståndsupplösningen Industrialisering → nya klasser uppstod Urbanisering En förutsättning för folkrörelserna var läskunnighet(som blev bättre pga folkskolan) och förbättrade kommunikationer Effekterna av folkrörelserna En mobilisering av de som inte hade rösträtt, politiskt uppvaknande Skolor i demokrati - de fick läsa sig hur man beter sig när man är med i en politisk debatt. Varför firar vi arbetsdag? Arbetsdagens ursprungliga avsikt var att tillhandahålla en semester som skulle ära de amerikanska arbetarnas sociala och ekonomiska prestationer. I huvudsak var det tänkt att vara en årlig nationell hyllning till de bidrag som arbetstagarna har gjort till vårt lands styrka, välstånd och välbefinnande Varför företag inte köper det när det gäller australiensiska. Den australiensiska kampanjkampanjen har drivits i nästan 20 år av olika regeringar, även om tanken först uppstod under 1920-talet. kanske bortsett från nedlåtande fackföreningar Varför angrips vänster-högerskalan? Inför riksdagsvalet 1973 uppstod en Enad Vänster-linje i KFML/SKP. Fackföreningar som representerade 100 000 arbetare stödde denna budkavle. När det gäller Strike Back-demonstrationerna, drog syndikalisterna ett tungt lass

Frizoner underlättar företagande och tillväxt. Ekonomiska frizoner är ett recept som har tillämpats i flera hundra år för att främja företagande och minska sociala problem. Idag visar London Docklands att en geografiskt avgränsad frizon kan vända utvecklingen från misär till välstånd. År 1771 fattade Sveriges Riksdag beslutet. Abstract [sv] Denna studie undersöker var traditionen att tala illa om chefer har kommit ifrån, varför den är så starkt rotad i vår företagskultur samt om den fortfarande är relevant i dagsläget men kanske framförallt också ifrågasätta varför den har en sådan legitimitet än idag

Den groteska diktaturen i Sovjetunionen, som kallade sig kommunistisk och socialistisk, är fortfarande högerns viktigaste argument mot socialism. Men vad hände i Sovjet? Vilken sorts samhälle var det? Trots att stalinismen i Sovjet kollapsade för 20 år sedan, 1990, finns det fortfarande ingen sammanhängande analys från borgerligheten av Sovjetunionen USA på gränsen till inbördeskrig. Ledare Trumps retorik skärper konfliktnivån och bidrar till att högerextrema grupperingar och miliser rustar för raskrig. Paradoxalt nog kan det och årets massiva protester mot diskriminering och ojämlikhet vara en gyllene chans för Trump. »Vi är allt som skyddar det amerikanska folket från en.

Carolina De Robertis roman Det osynliga berget handlar Uruguay, det lilla latinamerikanska landet med en speciell historia, och under 1900talets senare del plågat av en militärdiktatur.. Romanen är skriven med ett brett, mustigt och flödande språk som är starkt influerat av den så kallade magiska realismen, vilket är typiskt för flera författare med rötterna i den latinamerikanska. Det var först när sjukdomarna som uppstod i de kalla, smutsiga husen • Varför blev det bostadsbrist i städerna under 1800-talet? kunna minska arbetarnas engagemang i fackföreningar och andra organisationer Varför kommer cirkulär migration, - En orsak är den globala migrationskrisen och krisen som uppstod i Europa efter 2015. Men om man tittar på migrationen i Asien lyser fackföreningar med sin frånvaro. I Singapore räknas exempelvis hembiträden inte ens som arbetare Alltsedan dess tror jag att jag har förstått varför så många svenska natio - nalekonomer har valt att stanna i Sverige, eller har återvänt till Sverige efter längre vistelser utomlands, och även varför Assar avböjde attraktiva jobber - bjudanden från IMF såväl som Columbia University. 2. Vårt samarbet

Arbetarrörelsen Historia SO-rumme

Varför hände den mexikanska revolutionen? Francisco Maders, en förmögen ranchägare, kallas för en revolution att besegra Diaz. Ledare uppstod i olika delar av Mexiko och samlat sina egna arméer. Varför började den industriella revolutionen i Storbritannien? Storbritannien hade rikliga källor av kol Synkretism innebär alltså fusion av olika element i fackföreningar som ibland saknar intern enhetlighet. Synkretism finns inom olika områden. De kulturell synkretism Det är till exempel resultatet av processen som äger rum när två eller flera folk kommer i kontakt och deras traditioner börjar blandas. När de europeiska erövrarna. Problemet uppstod när partiet splittrades. Problemet uppstod när partiet splittrades 1917. Kommunisterna hotade ta över fackföreningar och behövde bekämpas, i hamnen i Göteborg, på järnverken i Norrbotten, varhelst de visade sina fula trynen Sedan rörelsen uppstod i samband med den industriella revolutionen har den på olika vis samlat arbetare, fackligt och politiskt, världen över. Klart att den då också har satt sitt avtryck i filmhistorien. Här är 6 filmer i vilka arbetarrörelsen spänner sina muskler, och visar varför den behöv Hur och varför människorna blev bofasta. Några viktiga följder av metalltillverkningen. Var de första civilisationerna uppstod. Vad som kännetecknar en flodkultur. Viktiga uppfinningar och vetenskaper som utvecklades i respektive flodkultur. Synen på Farao i forntida Egypten. Forntida Egyptens religion. Hur man byggde pyramiderna

Vi kommer att läsa mer om FN, hur de nordiska länderna samarbetar och också varför EU bildades. Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och motstånd mot förtryck Varför är Vänsterpartiet så tysta Men mina starkaste intryck från den tiden är gemenskapen som uppstod ur ett delat trauma och hur oerhört stort det var att Man förmår inte bygga varaktiga strukturer i likhet med mer disciplinerade och långsiktiga fackföreningar eller partiorganisationer. Men trots att. View historiauppgift3.docx from HISTORY 1B at Mid Sweden University. a) Gör en översiktlig beskrivning av de (som du tycker) viktigaste följderna av det andra världskriget.' 1. Imperialismen

Fackförbund - Wikipedi

 1. Varför anarkism? Av svartkatt på tisdag, oktober 17, 2017. Vi lever i ett samhälle där vi kan skapa så oerhört många saker som människor förr inte ens kunde drömma om, ändå förblir många av dessa saker blott en dröm för de allra flesta. Vi vet mer än någonsin tidigare om planeten vi bor på, och med den vetskapen rusar vi rakt.
 2. Vi vaktar medievinkeln. 89 likes. Vi vaktar medievinkeln - sprid ordet och få ordet ändrat! Här hjälps vi åt att pressa medierna till ansvarsfull rubriksättning och journalistik
 3. nes tider hade begränsat människors frihet. Vad har nationalismen fått för följder . Den tyska politikern och filosofen Eduard Bernstein (1850-1932) lät framföra kritik mot marxismens inflytande på socialismen och likaså pekade han.
 4. Swedbank och Sparbankerna. Sidinnehåll har laddats. Ett oväntat fel uppstod

Varför är dessa idéer så viktiga för borgarklassen? där fackföreningarna går samman i internationaler och globala fackföreningar De exempel som uppstod i början av 80-talet på gräsrots-fackliga strukturer,. Men varför hände det just då, fackföreningar, skarytterörelsen, nykterhetsrörelsen, bruksorkestrar, Frälsningsarmén och andra frikyrkor. Där mötte den de studentikosa traditionerna och ur den blandningen uppstod dagens studentorkesterkultur

Arbetarrörelsen i Sverige - Mimers Brun

Hon visade att människor faktiskt kan samarbeta och ta hand om gemensamma resurser. På ett hållbart sätt. Utan statlig reglering. Om de bara får mötas öga mot öga och arbeta fram egna regler kring hur det ska gå till. Filmen Nyfikenhet leder till utveckling handlar om den amerikanska forskaren Elinor Ostrom, vars forskning om hur gemensamt ägande bäst fungerar fått stor betydelse. 4.4.4 Varför inte Angered eller Centrum? Att det endast uppstod intraprenader i en1 av tre utpekade stadsdelar verkar ha med detta att göra, arbetsgivare och fackföreningar. HR HR står för Human Relations. I Göteborgs Stad finns det en HR-avdelnin Fackföreningar uppstod för att säkerställa de grundläggande rättigheterna för anställda och kort därefter bildades personalgrupper som ett samband mellan arbetstagare och ägare. Under 1800-talet och mycket av 1900-talet fanns liten skillnad mellan företagens bokförda värde och marknadsvärde Fackföreningar skriver brev: varför stödde vi dig i valet, och du svek oss genast! Hydraulisk sprickbildning och frackning är redan förbjudet i de federala länderna. Det är det som fortfarande klagar. Men eftersom de var för Trump hörs inte deras stön. Osynlig för världen, så att säga, oljebaronernas tårar

Medbestämmandelagen - L

Socios klassiker. Kurs: Sociologi A (SO001G) Anteckningar 19/11-20/11-2019! Föreläsar e: Anders Ramsay ! ! Inledning. Tidigare i människans historia ägnade sig människor åt att pr oducera livsmedel (fiske, jakt, jordbruk etc. Varför förresten inte nämna vårt egna Sverige? Socialdemokraterna ville se ett socialistiskt Sverige, där stat och fackföreningar skulle ha stort inflytande över företagen. Partiledningen var osäker på exakt hur man skulle bära sig åt, medan fackföreningar ville se löntagarfonder

Fascism och nazism Politiska ideologier

 1. Varför skapade man landskoder? För oss kanske det låter självklart att ha olika landskoder. Men med tanke på att telefonen uppfanns på 1870-talet så tog det lång tid innan de introducerades. Det var nämligen först i början på 60-talet som konceptet med landskoder uppkom
 2. Inledning Vi har valt att skriva om feodalismens uppkomst och kort om varför den försvann. Det är just de frågorna som vi ställt oss: Varför uppstod feodalismen? Varför försvann den? Vi har först läst lite om feodalismen och sedan har vi suttit och diskuterat olika teorier omkring feodalismen
 3. Varför har flera ledande Socialdemokrater mördats. Av HOLMLUND LENNART, 4 januari 2013 kl 08:08, 11 kommentarer 30. Varför har flera ledande Socialdemokrater mördats. Under helgerna har en Svensk dokumentär från 2012 om Palme visats och den sista visades på Nyårsdagen. Under 1970-talet är Olof Palme ett namn i världspolitiken
 4. Fackföreningar 98 Bildanalys - idrott och politik 100 Fler ord och begrepp 102 Instuderingsfrågor 106 De första riktiga staterna uppstod i Egypten (3100 f.v.t.) och Mesopotamien Det finns flera förklaringar till varför stater bildats
 5. Varför började den mexikanska revolutionen och växte fram med våld? Det var en väpnad kamp (1910-1920), som radikalt förvandlade kulturen och det mexikanska politiska systemet

Filosofen: Varför finns facket? - Arbete

Nazisternas väg till makten i Tyskland. De tyska politikerna lyckades inte lösa Tysklands enorma problem efter första världskriget och börskraschen på Wall Street. Men Hitler visste hur han skulle utnyttja väljarnas politikerleda - och tog själv makten år 1933. Det dröjde inte länge innan demokratin var avskaffad Den polska fackföreningen Solidaritet spelade t.ex. en central roll när Polen och Östblocket bröt sig loss från kommunismen och demokratiserades.(39) Professor Roland Erne menar att fackföreningar spelat en substantiell roll i nationella demokratiseringsprocesser i Europa.(40) Upplösningsprocessen i Östeuropa övergick sedan till en integrationsprocess med Västeuropa, ungefär. Litterära epoker. epok (fr. époque, av grek. epochē´ 'vilopunkt'), avgörande tidpunkt, vändpunkt; utgångspunkt. för tideräkning. 1. Antiken. När man talar om antik litteratur menar man teater, lyrik, filosofi, hjälte- och gudaberättelser från de grekiska stadsstaterna (t.ex. Aten och Sparta) några århundraden f. Kr. Man kan.

Varför så skulle vara fallet blir aldrig helt klart. organisationer var i många länder den kanske viktigaste institutionen för att hantera de fördelningskonflikter som uppstod till följd av den industriella revolutionen. I ett läge med stort överflöd av arbetskraft är fackföreningar svaga Syndikalismen uppstod på 1800-talet och blev snabbt en global fackföreningsrörelse. Man kan först fråga sig varför syndikalismen överhuvudtaget förtjänar att begrundas. Vad alla fackföreningar behöver är mer diskussioner och experiment i syfte att utveckla förmågan att mobilisera Fackföreningar. På 1960- och 1970-talen hade fackföreningarna starkt inflytande, men det har minskat påtagligt sedan dess. Allt färre britter är idag medlemmar av en fackförening. Trade Union Congress (TUC), grundad 1868, fungerar som ett samordnande organ för 48 olika förbund

Kvinnokampens historia. Den ryska revolutionen år 1917 startades genom att kvinnor gick ut i på gator och torg på den internationella kvinnodagen efter att textilarbeterskornas fabrik lades ned i Viborgsdistriktet. Då som nu är det kvinnor som går i spetsen i kampen för rättvisa. Det breda feministiska uppvaknandet står och vacklar Storbritannien uppstod 1707 då Skottland ingick union med England och Wales, och United Kingdom of Great Britain and Ireland bildades 1801, ändrat 1922, då Irland delades, till United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Alla ingående områden är representerade i parlamentet i London. Skottland, Nordirland och Wales (48 av 337 ord Lagen om civil äktenskap fastställde att endast fackföreningar som firades av Bortsett från ideologiska aspekter var den främsta orsaken till att de sekulära lagarna utfärdades konflikten som uppstod mellan den chilenska staten och Vatikanen när det 7 skäl till varför vi ska träna vårt minne. 2021. Vetenskap Det finns ingen politisk eller ekonomisk fråga, vare sig i Sverige eller i större sammanhang, som står över klass. Frågor om arbete, bostad, folkhälsa, krig, invandring, miljö, utbildning, o.s.v., är beroende av de globala och nationella klassförhållanden som vår samtid präglas av. Att tro att majoriteten av alla med makt drivs av lojalitet med någo Fackliga organisationer och medbestämmande Allmänt om fackliga organisationer Om man tar bort fackföreningar skulle vi inte få ett annorlunda samhälle och Yttrandefrihet och lojalitetsplikt När sociala medier kom så uppstod det många diskussioner om yttrandefrihet Varför har work life balance blivit så stort och.

2014-11-19 15:26:57 Nya folkliga revolter mot diktaturer och kapitalistisk utsugning är oundvikliga i Mellanöstern. Ingen kan ha undgått den totala scenförändring som har skett i Mellanöstern sedan massprotesterna på Tahrirtorget under den arabiska våren 2011. Istället för förhoppningarna om demokrati, arbete och ett slut på fattigdomen och korruptionen har flera länder kastats. Varför blev inte midsommarafton vår nationaldag? Alla firar ju då, så det hade passat bättre, Bäst att behålla det gamla systemet. Arbetarnas fackföreningar drev det som ett viktigt krav: Det blev allt mer sällan att alla sågs mot senare år då det uppstod osämja på olika håll Varför finns det här kvar? Prestige kanske. Garanterat är att partier, politiska organisationer och fackföreningar har varit och förblir säten för makt. Att klamra sig fast vid förment ortodoxi är ett sätt att försäkra sig om positioner Svarta människor -. Black people. För annan användning, se Svarta (disambiguation) , Black Man och Black Woman . Svarta människor är en rasifierade klassificering av människor, vanligtvis en politisk och hudfärg -baserade kategori för specifika populationer med en mitten till mörkbrun hy . Alla som anses vara svarta har inte. Walter Walter 2020-11-16. Socialismen som vi känner den idag har egentligen inte så mycket gemensamt med 1800-talets mer radikala form av socialism. Men genom att betrakta socialismens ideologi i ett historiskt perspektiv hoppas vi samtidigt kunna skapa större förståelse för 1900-talets politiska historia som till stor del präglats av olika varianter av socialism Men kampen för rösträtten började långt tidigare, och demokratisk påverkan innefattar mycket mer än att bara få rösta, menar Kjell Östberg. - Demokratin måste erövras, skapas och byggas underifrån! I den här boken undersöker jag hur demokratin vuxit fram i Sverige under de senaste 150 åren. Och jag har en grundläggande tes.